Välkommen till Arkadprofiler!

Vi tillverkar och levererar svensktillverkade utemiljöprodukter sedan 1984.


Arkadprofiler

Arkadprofilen ger fler möjligheter

Arkadprofilen är en korrugerad trapetsplåt (trp plåt) som har böjts till en mjuk båge, utan veck. En vanlig 20-profil, 35-profil eller 45-profil blir arkitektoniskt skön, med många valmöjligheter.

Användningsområdena är nästan obegränsade – från större fribärande konstruktioner till entrépartier, skärmtak, fläktrumstak, ventilationsschakt på tak, etc.

Arkadprofilen ger en lätt, självbärande takkonstruktion som tål både snö, vind och taklaster. Genom den unika rundningsmetoden ökas bärigheten med i bästa fall 17 – 19 gånger och spännvidden med ca 2,5 gånger i jämförelse med en icke rundad trapetskorrugerad plåt.

Arkadprofilen framställs av trapetskorrugerad plåt med ytlack av på marknaden förkommande standardfärger och beläggningssystem.

Rundningen kan göras antingen utåt- eller inåtvänd. Varje radie och spännvidd har sin egen bärighet.

Arkadprofilerna kan förses med kondensisolering.

Vid tilläggsisolering av fasader är en arkadprofil med färgen på rundningens insida ett utmärkt val som takfotsplåt.

På befintliga bågformade tak är Arkadprofilen mycket lämplig som tätskikt. Med en underkonstruktion av andra formbara material kan produkterna göras mycket spännande.Förutsättningar för Arkadprofiler​​​​

​​​​​​​20-profil

Konvex: Färg sida A, bågens utsida
Konkav: Färg sida B, bågens insidasida B, bågens insida
Min Radie: 800 mm
Max Radie: 14 000 mm
Plåtlängd min: 1 000 mm
Plåtlängd max: 10 000 mm
Plåttjocklek: 0,6 – 0,8 mm
Kondensisolering: Ja

Vid projektering eller beställning ange: *Radie *Spännvidd *Pilhöjd

35 och 45-profil

Konvex: Färg sida A, bågens utsida
Konkav: Färg sida B, bågens insida
Min Radie: 5000 mm
Max Radie: 22 000 mm
Plåtlängd min: 2 000 mm
Plåtlängd max: 10 000 mm
Plåttjocklek: 0,7 – 0,9 mm
Kondensisolering: Ja

Lämpliga profiler och spännvidder:

* 20-profil 1,5 – 5,5 m
* 35 och 45-profil 5 – 12 m